PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE

Lékař psychiatr

MUDr. Slavomír Pietrucha

vedoucí lékař psychiatr

Odbornost / specializace

psychiatrie I., psychiatrie II., gerontopsychiatrie, sexuologie

Vzdělání

Vysokoškolské vzdělání
1998 LF UK v Hradci Králové
Postgraduální studium
2002 první atestace v oboru psychiatrie
2003 na IPVZ kurz akupunktury zakončený zkouškou
2005 druhá atestace v oboru psychiatrie
2006 atestace v oboru gerontopsychiatrie (specializovaná způsobilost)
2008 atestace v oboru sexuologie

Odborné kurzy

soudně znalecký kurz
IPVZ kurz akupunktury
hypnoterapie I. a II.
psychoterapeutický výcvik
výcvik v supervizi v pomáhajících profesích

Praxe

od 1999 do 2001 psychiatr, doktorand na psychiatrickém oddělení VFN v Praze
od 2001 do 2002 soukromé gerontopsychiatrické sanatorium ve Škvorci
od 2002 do 2007 vedoucí lékař v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích
2003 částečný úvazek v psychiatrické ambulanci
2006 soudní znalec pro obor zdravotnictví odvětví psychiatrie
2007 plný úvazek v psychiatrické ambulanci

Psychiatrická sestra

Bc. Eva Kopecká

sestra pro péči v psychiatrii

Odbornost / specializace

všeobecná sestra, sestra pro péči v psychiatrii

Vzdělání

Středoškolské vzdělání
2006 SZŠ Chrudim obor všeobecná sestra
Vysokoškolské vzdělání
2009 UJAK Praha obor speciální pedagogika-vychovatelství
Postgraduální studium
2019 NCO NZO Brno specializace zakončená atestační zkouškou v oboru sestra pro péči v psychiatrii

Odborné kurzy

2018 3. LK UK Základy práce s psychotickým pacientem
2018 3. LK UK Psychoedukace u schizofrenie

Praxe

od 2006 do 2007 Nemocnice Kutná Hora, zdrav. sestra na oddělení chirurgie
od 2008 do 2018 Alzheimercentrum Filipov, pozice staniční, dokumentační a směnové sestry
od 2013 do 2019 všeobecná sestra Psychiatrie s r.o.
od 2019 Psychiatrie s.r.o. sestra pro péči v psychiatrii v Centru duševního zdraví Kutná Hora

Zdravotní sestra

Mgr. Marcela Batelková. DiS.

zdravotní sestra

Odbornost / specializace

zdravotní sestra, sociální pedagog

Vzdělání

Středoškolské vzdělání
1999 Gymnázium Světlá nad Sázavou
2002 Střední zdravotnická škola a vyšší zdravotnická škola Havlíčkův Brod, obor Diplomovaná dětská sestra
Vysokoškolské vzdělání
2010 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií a IMS Brno, obor – Sociální pedagogika
Postgraduální studium
2022 zahájení studia NCO NZO Brno specializace zakončená atestační zkouškou v oboru sestra pro péči v psychiatrii

Odborné kurzy

 

Praxe

2002 - 2006  Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, zdravotní sestra na dětském oddělení
2006 - 2009  Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, Kladno, vedoucí zdravotnického úseku
2011 - 2016  Alzheimercentrum Filipov, sociální pracovnice
2018 - 2021  OSSZ Kutná Hora, odborný asistent posudkového lékaře LPS
2021 - dosud  CDZ Kutná Hora, zdravotní sestra

DENNÍ STACIONÁŘ

Zdravotní sestra

Bc. Eva Kopecká

sestra pro péči v psychiatrii

Odbornost / specializace

všeobecná sestra, sestra pro péči v psychiatrii

Vzdělání

Středoškolské vzdělání
2006 SZŠ Chrudim obor všeobecná sestra
Vysokoškolské vzdělání
2009 UJAK Praha obor speciální pedagogika-vychovatelství
Postgraduální studium
2019 NCO NZO Brno specializace zakončená atestační zkouškou v oboru sestra pro péči v psychiatrii

Odborné kurzy

2018 3. LK UK Základy práce s psychotickým pacientem
2018 3. LK UK Psychoedukace u schizofrenie

Praxe

od 2006 do 2007 Nemocnice Kutná Hora, zdrav. sestra na oddělení chirurgie
od 2008 do 2018 Alzheimercentrum Filipov, pozice staniční, dokumentační a směnové sestry
od 2013 do 2019 všeobecná sestra Psychiatrie s r.o.
od 2019 Psychiatrie s.r.o. sestra pro péči v psychiatrii v Centru duševního zdraví Kutná Hora

Aktivizační pracovník

Simona Vadinská

aktivizační pracovník

Odbornost / specializace

aktivizační pracovník

Vzdělání

Středoškolské vzdělání
2009 ČZA Humpolec, sociální péče
2022 zahájení studia Církevní zdravotní škola Jana Pavla II., Praha, praktická sestra

Odborné kurzy

Bazální stumulace
Dornova metoda

Praxe

od 2009 do 2022 Alzhaimercentrum Filipov, pracovník v sociálních službách 
od 2021 do 2021 Domácí péče
od 2022 Centrum duševního zdraví Kutná Hora, aktivizační pracovník

PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE

Klinický psycholog

Mgr. Tomáš Vilimovský

vedoucí klinický psycholog

Odbornost / specializace

Klinická psychologie, systematická psychoterapie, klinická neuropsychologie

Vzdělání

Vysokoškolské vzdělání
2012 Univerzita Palackého v Olomouci, magisterské studium jednooborové psychologie
2023 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorandské studium lékařské psychologie a psychopatie
Postgraduální studium
2014 CerAtestace v oboru Klinická psychologie
2017 Atestace v oboru Klinická psychologie
2018 Certifikovaný kurz Systematická psychoterapie

Odborné kurzy

Komplexní výcvik v kognitivně behaviorální psychoterapii
Kurz Schématerapie
Kurz ACT - Acceptance and Commitment Therapy
Kurz CFT - Compassion Focused Therapy

Praxe

od 2010 do 2011 Rehabilitační asistent u osob s poškozením mozku Neurobehavioural Rehabilitation Unit, Irsko
od 2011 do 2012 Psycholog v terapeutické komunitě Advaita
od 2012 do 2016 Psycholog ve zdravotnictví v Rehabilitačním ústavu Kladruby
od 2016 Klinický psycholog v ambulancích Psychiatrie s.r.o. a Klinická psychologie a neuropsychologie s.r.o.

Publikační činnost

Vilimovsky, T., Chen, P., Hoidekrova, K., Petioky, J., Harsa, P. (2021). Prism Adaptation Treatment to Address Spatial Neglect in an Intensive Rehabilitation Program: A Randomized Pilot and Feasibility Trial. PLoS ONE, 16(1), e0245425.
Vilimovsky, T., Chen, P., Hoidekrova, K., Slavicek, O., Harsa, P. (2022). Prism Adaptation Treatment Predicts Improved Rehabilitation Responses in Stroke Patients with Spatial Neglect. Healthcare, 10.
Hoidekrová K, Vilimovský T. Prostorový neglekt u pacientů po cévní mozkové příhodě. Listy klinické logopedie.

Psycholog ve zdravotnictví

Mgr. Gabriela Bauer

psycholožka

Odbornost / specializace

psycholožka ve zdravotnictví, sociální pracovnice

Vzdělání

Vyšší odborné vzdělání
2003 Vyšší odborná škola sociálně právní, obor Sociální péče
Vysokoškolské vzdělání
2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Magisterská psychologie
Postgraduální studium
2017 Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (750h)
2020 zařazení do předatestační přípravy IPVZ v oboru klinická psychologie

Odborné kurzy

Psycholog ve zdravotnictví
Tělesně zakotvené prožívání Focusing I a II
Výcvik v telefonické krizové intervenci
Instruktor relaxačních technik

Praxe

od 2003 do 2022 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, tajemnice správní rady, koordinátorka projektů
od 2014 do 2015 Desetsil, o. s., poradenský psycholog pro uchazeče o zaměstnání
od 2015 do 2017 Totum z.s., poradenský psycholog pro neformální pečovatele
od 2017 ambulance klinického psychologa v CDZ Kutná Hora, psycholog ve zdravotnictví
od 2018 soukromá praxe, vázaná živnost Psychologické poradenství a diagnostika
od 2019 ambulance klinického psychologa v Kolíně, psycholog ve zdravotnictví

LOGOPEDICKÁ AMBULANCE

Klinický logoped

Mgr. Markéta Trtílková

vedoucí klinický logoped

Odbornost / specializace

klinický logoped

Vzdělání

Vysokoškolské vzdělání
2013 PeF Masarykovy univerzity, obor speciální pedagogika, specializace logopedie a surdopedie
Postgraduální studium
2018 odborná způsobilost v oboru klinická logopedie

Odborné kurzy

Kurzy a stáže v rámci předatestační přípravy oboru klinická logopedie
2020 Certifikovaný kurz Dysfagie - diagnostika a terapie
2020 Certifikovaný kurz Bazální stimulace

Praxe

od 2013 do 2015 logoped ve zdravotnictví, Sanatoria Klimkovice
od 2015 do 2022 klinický logoped, Rehabilitační ústav Kladruby

od 2020 vedoucí klinický logoped, Centrum duševního zdraví Kutná Hora

Logoped ve zdravotnictví

Mgr. Alena Mrvíková

logoped ve zdravotnictví

Odbornost

logoped ve zdravotnictví

Vzdělání

Vysokoškolské vzdělání
2023 PdF Univerzita Palackého, obor Logopedie
Postgraduální studium
2023 zahájení studia na IPVZ Praha, specializace zakončená atestační zkouškou v oboru klinická logopedie

Odborné kurzy

od 2023 Kurzy a stáže v rámci předatestační přípravy oboru klinická logopedie

Praxe

2018-2022 Domov se zvláštním režimem, Přelouč
2022-2023 Centrum logopedie, Pardubice
od 2023 logoped ve zdravotnictví, Centrum duševního zdraví Kutná Hora