CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

soukromé zdravotnické zařízení poskytuje služby v následujících oborech

 • ordinace psychiatrie
 • ordinace gerontopsychiatrie
 • ordinace klinické psychologie a psychoterapie
 • sestra pro péči v psychiatrii
 • ordinace klinické logopedie
 • denní stacionář s psychiatrickou péčí

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

soukromé zdravotnické zařízení poskytuje služby v následujících oborech

 • ordinace psychiatrie
 • ordinace gerontopsychiatrie
 • ordinace klinické psychologie a psychoterapie
 • sestra pro péči v psychiatrii
 • ordinace klinické logopedie
 • denní stacionář s psychiatrickou péčí
CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

soukromé zdravotnické zařízení poskytuje služby v následujících oborech

 • ordinace psychiatrie
 • ordinace gerontopsychiatrie
 • ordinace klinické psychologie a psychoterapie
 • sestra pro péči v psychiatrii
 • ordinace klinické logopedie
 • denní stacionář s psychiatrickou péčí
CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

soukromé zdravotnické zařízení poskytuje služby v následujících oborech

 • ordinace psychiatrie
 • ordinace gerontopsychiatrie
 • ordinace klinické psychologie a psychoterapie
 • sestra pro péči v psychiatrii
 • ordinace klinické logopedie
 • denní stacionář s psychiatrickou péčí