CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 
soukromé zdravotnické zařízení poskytuje služby v následujících oborech

  • ordinace psychiatrie
  • ordinace gerontopsychiatrie
  • ordinace klinické psychologie a psychoterapie
  • ordinace klinické logopedie

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 
soukromé zdravotnické zařízení poskytuje služby v následujících oborech
 
  • ordinace psychiatrie
  • ordinace gerontopsychiatrie
  • ordinace klinické psychologie a psychoterapie
  • ordinace klinické logopedie